Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

United Legal Partners advokátní kancelář, s.r.o. se jakožto správce osobních údajů, které mu budou klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Uděluji tímto souhlas United Legal Partners advokátní kancelář, s.r.o. se sídlem Pařížská 127/20, Josefov, 110 00 Praha 1, IČ: 03469531, (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických / právnických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával mé osobní údaje, zejména jméno a příjemní/název právnické osoby, rodné číslo/IČ/DIČ, datum narození, sídlo/bydliště, e-mail, telefonní číslo případně další údaje, které sám poskytnu ve vlastní žádosti nebo na formuláři v souvislosti se žádostí, kterou vyřizuje United Legal Partners advokátní kancelář s.r.o., a rovněž osobní údaje, které jsou obsaženy v přílohách, které jsem povinen k žádosti přiložit.
Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel poskytováním právních služeb . Údaje budou správcem zpracovány po dobu trvání smlouvy a/nebo poskytování právních služeb.
S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje advokátní kanceláře:
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat např. IT dodavatelé nebo poskytovatelé zpracovatelských softwarů.

Dle GDPR máte právo:

– Vzít souhlas kdykoliv zpět
– Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
– Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
– Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
– Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování
V Praze dne 01.01.2019


POLITIKA COOKIES
Webové stránky advokátní kanceláře United Legal Partners advokátní kancelář, s.r.o. (dále jen „UNITED LEGAL PARTNERS“) pro svoji činnost využívají soubory cookies. Tyto soubory nám pomáhají poskytovat lepší služby. Pokračováním užívání webových stránek UNITED LEGAL PARTNERS uživatel souhlasí s užíváním souborů cookies.
Soubor cookie je malý soubor písmen a čísel, který se souhlasem uživatele UNITED LEGAL PARTNERS ukládá do jeho prohlížeče nebo počítače. Soubory cookies obsahují informace, které jsou postoupené na pevný disk počítače uživatele.
Více informací o cookies obecně naleznete na www.allaboutcookies.org.


Používáme následující cookies:

Nevyhnutelné cookies – jedná se o cookies, které jsou vyžadovány pro fungování našeho webového portálu. Obsahují například cookies, které umožňují přihlásit se do zabezpečených částí webového portálu.
Analytické cookies – umožňují rozeznat a počítat množství návštěvníků a vidět které části webových stránek UNITED LEGAL PARTNERS zajímají. Toto nám pomáhá zlepšovat fungování naších webových stránek, například zajištěním toho, že uživatelé vždy najdou to, co hledají.
Funkční cookies – tyto jsou užívány k rozpoznávání osoby, když se opakovaně vrací na náš webový portál. Umožňuje nám to více personalizovat obsah webových stránek UNITED LEGAL PARTNERS, jako například pozdravit uživatele jménem a pamatovat si určité preference.
Zaměřovací cookies – tyto cookies zaznamenávají návštěvnost webového portálu a navštívené odkazy. Za tímto účelům pak sesbírané údaje sdělujeme i třetím osobám.
Soubory cookies je možné zablokovat, a to aktivací a nastavením prohlížeče, ve kterém je možné nastavit odmítnutí pouze některých nebo všech souborů cookies. Po zablokování souborů cookies se však může stát, že se uživateli některé části webových stránek UNITED LEGAL PARTNERS nebudou řádně zobrazovat.
Naše politika cookies může být změněna bez předchozího upozornění. Z tohoto důvodu doporučujeme pravidelně ji sledovat.

Made on
Tilda